Зеленський ліцей оголошує прийом документів до 1-го класу 2022-2023 навчального року до 3 червня 2022 року.
Зарахування дитини до першого класу відбувається на підставі:
1. Заяви від одного з батьків/опікуна (бланк заяви видається навчальним закладом).
2. Копії свідоцтва про народження дитини (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа).
3. Фото 3×4.
4. Медичної довідки за формою первинної облікової документації №086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду».
5. Оригінал або копія висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами чи висновку психолого-медико-педагогічної консультації (у разі наявності).
Документи будуть прийматися щоденно у робочі дні з 09.00 до 14.00 за умови дотримання протиепідеміологічних вимог.